Webshop

Het onderstaande is van toepassing op alle webpagina's binnen deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Disclaimer

Deze elektronische beschikbare teksten zijn bedoeld om de bezoekers te informeren. Aan deze teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik hiervan komt voor eigen rekening. Market heeft met uiterste zorg de informatie van de website bepaald, maar kan niet garanderen dat deze in alle gevallen juist is. Market behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Aansprakelijkheid
Market is op generlei wijze aansprakelijk voor gebruik door derden van de informatie op deze website of voor eventeule schade, direct of direct, die gebruikers of bezoekers van deze website lijden ten gevolge van gebruik van informatie, materialen of diensten van deze website of andere, aan deze website gekoppelde websites. Market is op generlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hierdoor valt in elk geval, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd werk of het anderzins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Rechten
Het auteursrecht en adere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, vormgeving, beelden, geluiden en logo`s van deze website komen toe aan Market of licentiegevers van Market. Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Market.

Privacy
Tijdens een bezoek aan deze website kan Market persoonsgegevens verzamelen. Market zal deze informatie als vertrouwelijk beschouwen en behandelen en niet, tenzij voorafgaand kenbaar gemaakt, aan derder bekendmaken. Uitzondering hierop kan slechts worden gemaakt in de volgende gevallen; indien de wet het vereist of wanneer de informatie door justitiel autoriteiten wordt opgeest.

Toepasselijk recht
Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Market in Nederland.

Cookies
Market maakt geen gebruik van cookies.

Links naar andere websites
Deze site kan links bevatten naar websites van derden. Deze links worden uitsluitend gegeven als service voor u en niet als een goedkeuring of ondersteuning door Market van enige content op of via zulke websites van derden. Deze site is niet verantwoordelijk voor de content van gelinkte websites van derden; we houden ons niet bezig met het onderzoeken, controleren of volgen van enige websites van derden; verder doen we geen enkele uitspraak betreffende de content, nauwkeurigheid of geldigheid van het materiaal op dergelijke websites van derden. Als u besluit om vanuit deze sites websites van derden te bezoeken, dan doet u dit op eigen risico. Uw gebruik van websites van derden is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden voor die websites van derden, inclusief de desbetreffende regelingen voor privacy van die websites. In het geval dat deze site ervoor kiest om advertenties van derden op te nemen, kunnen deze advertenties links naar andere websites bevatten. Tenzij expliciet anders is aangegeven, ondersteunt deze site geen enkel product en doet deze site geen enkele uitspraak betreffende de content, nauwkeurigheid of geldigheid van enig materiaal op of via enige advertentie op deze site

Copyright
Op alle informatie op de Market site rust copyright. Vermeningvuldiging en publicatie in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Market. We stellen ons niet aansprakelijk voor fouten of onduidelijkheden die betrekking hebben op de informatie die zich op de Market bevindt of op doorverwijzigingen naar andere site`s.

Alle rechten voorbehouden.

Aan het laden...